Działanie projektu

DOMINO planuje prowadzić kilka rodzajów działań, które są pogrupowane w pięć pakietów roboczych (WP) poświęconych badaniom i rozwojowi oraz jeden pakiet do zarządzania projektem. Poniżej znajdują się tytuły WP, których działania są przedstawione poniżej, a relacje między nimi przedstawia poniższy schemat:

WP1 - Zarządzanie projektem

WP2 - Podejście wielopodmiotowe i upowszechnianie

WP3 - Poprawa różnorodności w systemie uprawy

WP4 - Nowe systemy ochrony roślin

WP5 - Zarządzanie nawożeniem

WP6 - Efekty środowiskowe