Projekt DOMINO ma na celu wykazanie, że innowacyjne zarządzanie sadem może zwiększyć żyzność gleby, różnorodność biologiczną i ekonomiczną trwałość intensywnych ekologicznych sadów owocowych.

Systemy produkcji owoców ekologicznych charakteryzują się "konwencjonalizacją" metod zarządzania, które często zmniejszają różnorodność biologiczną i zależą w znacznej mierze od czynników zewnętrznych, aby utrzymać żyzność gleby i zapewnić ochronę roślin. Istnieje zatem potrzeba wprowadzenia nowych strategii przy użyciu wielofunkcyjnych roślin okrywowych, które mogą poprawić także ekonomiczny zwrot sadów.

Badania prowadzone w ramach projektu DOMINO mają na celu poprawę długoterminowej stabilności i zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego w intensywnej ekologicznej produkcji owoców. Koncentruje się na interakcjach drzew owocowych z różnymi dzikimi gatunkami roślin, substancjami organicznymi i mikrobiomami oraz zamierza przełamać paradygmat monokultury w uprawie owoców ekologicznych, wzmacniając usługi ekosystemów.

Innowacja zaproponowana w ramach projektu to nowe metody rozwiązywania aktualnych krytycznych problemów producentów owoców ekologicznych: ekonomiczna trwałość upraw, kwestie związane z certyfikacją, usługi ekosystemowe. Będą one dotyczyć:

  1. Opracowania nowych strategii zarządzania przestrzenią między drzewami owocowymi (rzędy i międzyrzędzia) poprzez zwiększenie różnorodności biologicznej sadów (z wykorzystaniem „żywej ściółki”) i testowanie zastosowań upraw współrzędnych, które mogą zmniejszyć konkurencję ze strony chwastów i zapewnić dodatkowy zysk rolnikom;
  2. Optymalizacji strategii nawożenia przy użyciu dostępnych regionalnych nawozów z recyklingu i międzyplonów z roślin bobowatych w celu poprawy bilansu składników odżywczych i usług ekosystemowych;
  3. Zarządzania żyznością gleby, aby zoptymalizować wykorzystanie składników odżywczych, zwiększając tolerancję na choroby;
  4. Oceny częściowo zamkniętych systemów osłonowych w celu wsparcia niechemicznych metod zwalczania szkodników i chorób;
  5. Oceny potencjalnych długofalowych pozytywnych skutków środowiskowych dla mieszanych systemów produkcyjnych
  6. Oceny ekonomicznej proponowanych strategii uprawy sadów owocowych.

Działania planowane są w pięciu państwach Unii Europejskiej (Włochy, Niemcy, Polska, Francja i Bułgaria) oraz w Szwajcarii, w głównych regionach produkcji owoców. Oczekiwany szeroki wpływ projektu wynika z jego interdyscyplinarnego podejścia, z szerszą stosowalnością do innych systemów produkcyjnych. Istotnie, wkład w to, by uprawa wieloletnia stała się bardziej zgodna z zasadami ekologicznymi, mogłoby uprościć konwersję na rolnictwo ekologiczne, zwiększając potencjał dalszego rozwoju sektora i zmniejszając ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko.

Okres realizacji: maj 2018 r. - kwiecień 2021 r.

Finasowanie: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu CORE Organic COFUND, współfinansowany przez UE, ponadnarodowy wspólny program Unii Europejskiej, Grant n.

Całkowita kwota finansowania: 1.300.000 Euro